Vuosikertomus 2016

Energian tuotanto

Me tuotamme lähilämpöä ja lähivoimaa

Suur-Savon Sähkön strategian mukaiset investoinnit uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon saivat jatkoa, kun Mäntyharjun Pentinpellon lämpölaitos siirtyi polttamaan pellettiä. Laitoksen raskasta polttoöljyä polttava öljypoltin vaihdettiin pellettipolttimeksi ja uusi poltin asennettiin olemassa olevaan öljykattilaan. Uudistettu lämpölaitos toimii huippu- ja varavoimalaitoksena ja se tuottaa vuodessa lämpöä 1800-2400 MWh. Mäntyharjun laitokselle pelletit toimittaa heinolalainen Versowood.

 

 

 

 

Normaalina vuonna biopolttoaineiden osuus koko Mäntyharjun lämmöntuotannosta tulee olemaan 97 prosenttia. Pelletin käyttö puolittaa raskaan polttoöljyn käytön noin 150 tonniin. Hiilidioksidipäästöt pienenevät 400 tonnia vuodessa. Se vastaa noin 100 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi uudistus parantaa lähialueen ilman laatua.

Mäntyharjun hiilidioksidipäästöt pienenevät 400 tonnia vuodessa. Se vastaa noin 100 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

 

Biopolttoainetta lähialueelta

Suur-Savon Sähkön toimialueella sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus on yhteensä 97,5 prosenttia. Puun osuus on 92,1, turpeen 5,4 ja raskaan polttoöljyn vain 2,5 prosenttia. Me tuotamme todellista lähienergiaa, sillä polttoaineet tulevat lähiseudulta. Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja metsänomistajien kanssa. Oma puunhankintamme ostaa puupolttoaineen. Ostamme puurankaa myös pienempinä erinä suoraan lähialueen metsänomistajilta. Turvetta käytämme lähinnä huoltovarmuuspolttoaineena varmistamassa puupolttoaineen saatavuutta. Polttoöljy toimii laitoksissa enää varapolttoaineena.


Hevosvoimaa lämmöntuotantoon

Syksyllä Juvan lämpökeskuksessa kokeilimme hevosenlannan käyttöä lämmöntuotannon polttoaineena. Kokeilu oli osa Mikkelin Ammattikorkeakoulun HevosWoima-hanketta, jonka tarkoitus on kehittää vähähiilinen ja kustannustehokas ratkaisu hevosenlannan hyödyntämiseksi bioenergiana.  

 

Ympäristölupa oli myönnetty Suur-Savon Sähkölle noin 100 kuution suuruisen erän koepolttamiseen Juvan lämpölaitoksessa ja koe kesti neljä päivää. Hevosenlannan osuus polttoaineseoksesta vaihteli 10–20 prosentin välillä. Kokeen aikana kartoitettiin päästöjä ja tutkittiin hevosenlannan käyttäytymistä polttotilanteessa.

Hevosvoimaa lämmöntuotantoon


Koepolton tulokset olivat positiivisia. Polttoprosessi toimi hyvin eikä ongelmia tai hajuhaittoja tuotannon aikana havaittu. Kokeen perusteella hevosenlanta sopii bioenergian lähteeksi Juvan lämpölaitoksella. Sen käyttöön biopolttoaineena jatkossakin haetaan ympäristölupaa.

–Alueen elinvoimaisuus on tärkeä asia ja olemme vahvasti mukana edesauttamassa sen kehittymistä ja tekemässä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Toimintamallit lannan taloudellisesta polttoainekäytöstä ja yhteistyöstä paikallisten hevosyrittäjien kanssa ovat suunnitteluvaiheessa, kertoo tuotantopäällikkö Harri Karhu.

 


Energiantuotannon polttoaineet (konserni ja osakkuusyhtiöt) 1 235 337 MWh

Sarake 1Sarake 2
Puupolttoaineet11373120
Turve669420
Öljy31083