Vuosikertomus 2016

Paikallista energiapalvelua

Suur-Savon Sähkön tehtävänä on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Omistajiamme ovat kunnat (62 %), yhteisöt ja yritykset (27 % ),  yksityiset (6 %) ja seurakunnat (5 %). Palveluksessamme työskentelee noin 100 energia-alan ammattilaista, lisäksi työllistämme laajasti kumppaniverkoston kautta.

Huolehdimme energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Sähköä myymme kaikkialle Suomeen.

 

Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Järvi-Suomen Energia Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %) ja Kerienergia Oy (67 %).

Suur-Savon Sähkö organisaatio


Konsernin tunnusluvut

 

2016

2015

     

Liikevaihto, milj.euroa

146,3

154,3

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

23,2 *)

1,3

Investoinnit, milj. euroa

46,4

31,3

Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA)

6,9

0,75

Omavaraisuusaste

33,1

31,8

Henkilöstö keskimäärin

142 **)

263

     

*) Operatiivinen tulos oli 10,4 M€. Elvera Oy:n muodostaminen ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta johtivat kertaluonteisiin kirjanpidollisiin kirjauksiin, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

     

**) Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta 1.4.2016 johti konsernin henkilöstömäärän laskennalliseen pienenemiseen.

     
     

 


Avainluvut 2016

Konserni

2016

2015

     

ASIAKKAAT

   

Sähkön myynti

86 872

92 249

Sähkön siirto

102 548

102 103

Lämpö

1 513

1 508

     

Sähkön siirto GWh

1 163

1 085

Sähköenergian myynti GWh

1 642

1 794

Lämpö GWh

313

437

     

Liikevaihto milj. euroa

146,3

154,3

Kokonaispalkat milj. euroa

7,7

12,7

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. euroa

10,4

1,3

Investoinnit milj. euroa

46,4

31,3

Tase milj. euroa

413

362

Henkilöstö 31.12.2016

99

252

     

VOIMALAITOKSET

   

Sähkön tuotantoteho, yhteensä MW

192

151

Vesivoima

5

5

Lämpövoima

20

20

Tuotanto-osuudet

167

126

     

Lämmön tuotantoteho, MW

256

256

     

JAKELUVERKKO, km

   

Sähkö

27 000

27800

Kaukolämpö

156

156

     
     

Liikevaihto

20122013201420152016
Sähkön myynti95,4101,592,678,369,0
Sähkön siirto54,554,846,145,853,9
Lämmön myynti27,135,925,824,319,3
Muu toiminta5,35,85,85,84,0

 

 

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

20122013201420152016
Konsernin tulos21,013,37,21,310,4