Vuosikertomus 2016

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

 

Eriytettävät toiminnat konsernissa

Suur-Savon Sähkö-konsernissa harjoitettavat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät sähköliike-toiminnot ovat sähkönmyyntiliiketoiminta ja verkkotoiminta.

Sähköliiketoimintojen eriyttäminen on konsernissa toteutettu jakamalla eriytettävät liiketoiminnot 1.6.1995 alkaen eri yhtiöihin. Sähkön myyntiliiketoimintaa harjoittaa emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa Järvi-Suomen Energia Oy, jonka tilinpäätös sisältää verkkoliiketoiminnan tiedot. Verkkoliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase on sisällytetty konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

Energian myynti ja tuotanto eriytettiin emoyhtiössä 1.9.2014 uusiin liiketoimintayksiköihin. Myynnin ja tuotannon tulosseuranta eriytyi vuoden 2015 alusta. Edellisen vuoden tiedot on laskettu samoilla perusteilla. Tulos on siten vertailukelpoinen.

Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase

Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma on laadittu sisäisen laskennan avulla Energiakauppa-yksikön tiedoista. Tuloslaskelman kuluissa esitetään sähkön myyntitoiminnan kulut.

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy osuus yhteisistä kiinteistökustannuksista. Erä on laskettu jakamalla todelliset kiinteistöjen käyttökustannukset konserniyhtiöille ja emoyhtiön yksiköille käytettyjen neliöiden perusteella.

Osuus konsernin hallintopalveluista on kohdistettu aiheuttamisperiaatetta noudattaen.

Sähkönmyyntiliiketoimintaan liittyvät saamiset ja velat on esitetty eriytetyssä taseessa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Rahoituseriä ei ole kohdistettu suoraan sähkönmyyntiliiketoiminnalle, vaan laskennallinen pääomaosuus esitetään kohdassa Sisäiset saamiset/velat.

Verkkotoiminnan tuloslaskelma ja tase

Järvi-Suomen Energia Oy on vuokrannut sähköverkon emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:ltä. Järvi-Suomen Energia Oy:n tilinpäätös on sellaisenaan sähkömarkkinalain edellyttämä eriytetty tilinpäätös.