Vuosikertomus 2016

Vakaata tuloksentekoa haastavassa toimintaympäristössä

Kohtaamme tulevaisuuden omilla arvoillamme, jotka ovat vastuullisuus, paikallisuus ja uudistuvuus.

 

Vuoden 2016 aikana ulkoisessa toimintaympäristössä oli varovaista toiveikkuutta taloudellisen taantuman helpottamisesta. Konsernin voitto 10,4 M€ kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta (1,3 M€). Sähkön markkinahinta Suomen hinta-alueella nousi hieman yli 9 prosenttia, ollen kuitenkin edelleen hyvin matalalla tasolla. Sähkön siirto toiminta-alueellamme nousi lämpötilakorjattuna 2 prosenttia. Sähkön siirtomäärä onkin historiassa ollut suuntaa-antava talouden aktiivisuuden mittari. Olemme toiveikkaita yleisen talouskehityksen viriämisestä Suomessa, ja erityisesti toivomme toiminta-alueemme yritysten pääsevän mukaan tähän myönteiseen kehitykseen. Sähkön siirtoliiketoiminnan investoinnit olivat 39,6 miljoonaa euroa. Tämä paitsi haastaa konserniamme rahoituksellisesti, myös väistämättä tulee johtamaan paranevaan toimitusvarmuuteen sähkön siirrossa. Asiakasnäkökulmasta kehitys tulee siis olemaan toimitusvarmuuden näkökulmasta myönteinen. Pyrimme käyttämään jokaisen euron niin hyvin kuin mahdollista, jotteivat siirtotariffien korotukset tulisi olemaan tarpeettoman suuria.

Konkreettisena askeleena paranevan kustannustehokkuuden tavoittelussa Suur-Savon Sähkötyö Oy konsernin tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi, kun urakointiyhtiö sulautui Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n sekä kymenlaaksolaisen Kyvera Oy:n kanssa Elvera Oy:ksi. Elveran työntekijöillä ei ole enää Suur-Savon Sähkö – konsernin lippalakkia päässään, mutta heidän merkityksensä energiahuollon turvaajana on tämän muutoksen myötä vain vahvistunut. Urakointiliiketoiminnassa pätevät suuruuden ekonomian lait, ja tällä järjestelyllä haluttiin turvata urakointiliiketoiminnan parempaa tulevaisuutta.

Sähkön myyntiliiketoiminta on erittäin kovassa kilpailutilanteessa. Vuoden 2016 syksyllä käynnistimme kokonaisvaltaisen liiketoiminnan uudistamisen sähkön myyntiliiketoiminnan kääntämiseksi kannattavan kasvun tielle. Vaikka pääasiallinen huomiomme onkin kohdistunut sähkön myyntiliiketoimintaan, myös kaukolämpöliiketoiminnassa asiakastarpeiden parempi tunnistaminen ja jatkuva kehittyminen on tulevaisuudessa elinehto.

Huomispäivän toimintaympäristö on hyvin erilainen, kuin mitä se on ollut yhtiöllemme viimeisten 70 vuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan himmennä historiamme merkitystä meille. Meidän tulee tunnistaa keskeiset arvot ja asenteet, joilla konsernimme on tullut tähän päivään, ja tulkita ne vahvuuksiksi tulevaisuuden haasteita kohdatessa. Näitä historiasta kumpuavia arvoja ovat vastuullisuus, paikallisuus ja uudistuvuus. Näiden varaan meidän, yhtiön tulevaisuuden rakentajien, on hyvä rakentaa Suur-Savon Sähkö – konsernin tulevaisuutta.

Kiitän yhtiön puolesta henkilöstöämme viime vuoden ponnisteluista. Kiitän hallitusta ja hallintoneuvostoa konsernin suurten linjojen viitoittamisesta. Kiitän 1.9.2016 eläkkeelle jäänyttä edeltäjääni, kauppaneuvos, ekonomi Perttu Rintaa työstä konsernin toiminnan edistämiseksi. Kiitän asiakkaitamme siitä aina tarpeellisesta palautteesta sekä toimintamme haastamisestakin. Palautteet ja haastaminen auttavat meitä eteenpäin.

Markus Tykkyläinen
toimitusjohtaja