Vuosikertomus 2016

 

 

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövaikutusten minimointi verkon rakentamisessa ja ylläpitämisessä

 

Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt

 

Työskentelimme vuonna 2016 viidessä eri verkonrakennuskohteessa luonnonsuojelualueella. Neljässä näistä työ tehtiin luontoarvoja häiritsemättä ja yhdessä suunnittelu on vielä kesken.

 

Työn laatu

Sijainti

Alue

Asiantuntija/     viranomais-    lausunnot

Tilanne

 

0,4 kV                uusi johto

Kyyvesi, Siikasaaret

natura-alue

ELY

Rakennettu

 

20 kV uusi johto

Joutsa, Rutalahti

tikkametsä

ELY

Ei edennyt

 

0,4 kV                uusi johto

Pihlajavesi, Kokonsaari

natura-alue

ELY

Rakennettu

 

0,4 kV                uusi johto

Puumala, Suurpäänniemi

natura-alue

ELY

Rakennettu

 

20 kV ja 0,4 kV uusi johto

Savonlinna, Lehmänpää

yksityinen suojelualue

Savonlinnan kaupunki

Rakennettu

 
               
               

Ympäristövahingot

 

Vuoden 2016 aikana havaitsimme kuusi ympäristövahinkoa. Näistä viisi on korjattu lopulliseen muotoonsa ja yksi ei vaatinut lisätoimenpiteitä. Vuonna 2015 keskenjääneet puhdistukset suoritettiin loppuun.

 

Tyyppi

Sijainti

Komponentti

Asiantuntijat

Toimenpiteet

 

Muuntajaöljy-vahinko           (noin v. 1969)

Miekankoskentie, Mäntyharju

pylväsmuuntaja

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Muuntajaöljy-vahinko                (v. 2015)

Huuhanaho, Mikkeli

pylväsmuuntaja

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Kreosootti-            valuma                (v. 2010-)

Iskola-Kulennoinen

110 kV johdon pylväät

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kreosiitti poistettu ja vesinäytteet todettu puhtaiksi.

 

Raskas-               öljyvuoto

Kangasniemi lämpölaitos

öljysäiliö

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Kevyt- ja raskasöljyvuoto

Puumala lämpölaitos

öljysäiliö

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Muuntajaöljy-vahinko

Kerimäki sähköasema

päämuuntajat

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Muuntajaöljy-vahinko

Majakkaniemi, Savonlinna

pylväsmuuntaja

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Muuntajaöljy-vahinko

Multamäentie, Kangasniemi

pylväsmuuntaja

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kaikki öljyt poistettu maaperänäytteen perusteella.

 

Muuntajaöljy-vahinko

Koirakivi, Mäntyharju

pylväsmuuntaja

Ramboll Oy, maaperä-             näytteet

Kohde ei ollut pilaantunut, ei puhdistustarvetta.

 
               
               

Vähäpäästöinen kotimainen energiantuotanto

 

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt

 

Kaukolämmöntuotannon CO2 päästöt

 

Polttoaine

t, CO2

       

Puupolttoaineet

120 359

       

Jyrsinturve

   

18 247

       

Palaturve

   

1 710

       

POK (kevyt polttoöljy)

   

824

       

POR (raskas polttoöljy)

   

4 417

       

CO2 fossiiliset yhteensä

25 199

       

CO2 bio yhteensä

120 359

       
               
               

Päästöoikeudet

 

Konsernin päästöoikeudet 2016 (t CO2)

JSV

LK:t

Yhteensä

   

Saatu yhteensä

21 708

79

21 787

   

Lisäoikeudet/korjaus ed. v.

0

0

0

   

Siirretty ed. v:lta

34 755

54935

89 690

   

Käytetty

-8 349

-2067

-10 416

   

Myyty

0

0

0

   

Ostettu

0

0

0

   

CER (vaihdettavissa päästöoikeuksiksi)

0

0

0

   

Jäljellä vuoden lopussa

48 114

52947

101 061

   
               

JSV = Järvi-Suomen Voima Oy

 

LK = Suur-Savon Sähkön Savonlinnan Lämpökeskukset

 
               
               


Sähkön tuoteseloste

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan: fossiiliset energialähteet, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet.

Vuoden 2016 tuoteseloste valmistuu kesän 2017 aikana.

Suur-Savon Sähkö sähkön alkuperä 2015


Vuonna 2015 suurin osa sähköstä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä (74 %). Loput tuotettiin joko paikallisesti omilla voimalaitoksilla tai osakkuuslaitoksilla. Myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 251 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,14 mg/kWh. ***)

*) Uusiutuvista energialähteistä 14 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä. Kaikki myymämme VihreäKymppi -sähkö on alkuperätakuilla varmennettua vesivoimaa.

**) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

***) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta.Energianeuvonta

Annamme asiakkaillemme neuvontaa energian käyttöön liittyen puhelimitse ja sähköpostilla. Olemme mukana tukemassa rahallisesti Kuluttajien energianeuvonta eneuvonta.fi –projektia sekä toimimme projektin ohjausryhmässä. Vuonna 2016 Kuluttajien energianeuvonnan Minimoi-kampanja kiersi toimialueemme kirjastoissa. Näyttelyssä kerrottiin, mihin energiaa kotona kuluu ja miten energiankäyttöä voi vähentää asumismukavuudesta tinkimättä.

Opastamme asiakkaitamme oman kulutuksen seurantaan asiakasviestinnän kanavissamme, kuten uutiskirjeissä, www-sivuilla, Kymppi-asiakaslehdessä ja asiakastapahtumissa. Esimerkiksi joka keväisillä Oma Mökki -messuilla kerromme kulutusraportista ja annamme vinkkejä oman kulutuksen seurantaan.

Kymppi-asiakaslehtemme ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja jokaisessa lehdessä on mukana artikkeleita laitteiden ja energian tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Tarjoamme alueemme kirjastoista lainattavat pistorasiakulutusmittarit. Kulutusmittari auttaa yksittäisten laitteiden kulutuksen selvittämisessä.