Vuosikertomus 2016

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma kehittää arjen toimintaa

Vastuullisuusohjelma muodostuu toimenpiteistä. Ne ovat tekoja, joihin olemme sitoutuneet ohjelmakauden 2015-2017 ajaksi ja joiden avulla kehitämme vastuullista arjen toimintaa. Teoilla on tavoitteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja mittarit.

Ohjelmassa

on neljä vastuullisuus-teemaa

 

Vastuullisuusohjelma tukee konsernistrategiaa. Konsernistrategiassa on toiminnan lähtökohdaksi määritetty kokonaistehokkuuden kehittäminen. Tavoitteitamme ovat mahdollisimman vähäpäästöinen oma sähkön ja lämmön tuotanto, luotettava energiantoimitus sekä helppo ja sujuva asiointi asiakkaillemme. Vastuullisuusohjelma tukee näiden tavoitteiden toteutumista kestävien kehitystoimenpiteiden kautta.

vastuullisuusympyrä

Vastuullisuusohjelma kiteytettiin neljään teemaan: Ihmiset ja yhteisö, Asiakkaan energian saanti, Liiketoiminnan jatkuvuus ja Ympäristö.


Tavoitteenamme on tuoda omalle toimialueelle lisäarvoa kehittäjänä ja työllistäjänä. Teemme jatkuvaa työtä haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuuden parantamiseksi. Omassa sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisen sähköenergian osuus ja biopolttoaineiden saatavuus priorisoidaan korkealle. Rakennamme verkostoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottamalla arvoa omistajille ja sidosryhmille.