Vuosikertomus 2017

Energian tuotanto

Energiaa eteläsavolaisista metsistä

Suur-Savon Sähkön omassa energiantuotannossa käytettävä polttoaine tulee pääasiassa lähiseudun metsistä. Omassa sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus on 96,5 prosenttia. Puuta käytetään 91,4 prosenttia. Polttoaine on pääasiassa metsistä saatavaa metsähaketta, jota on ollut hyvin saatavissa. Kertomusvuonna sitä käytettiin tuotannossa n. 275 453 irtokuutiometriä, eli 2 300 hakerekallista, joka vastaa noin 550 öljyrekkaa. Turpeen osuus polttoaineista on 5,1 prosenttia ja lähinnä varapolttoaineena käytettävän polttoöljyn osuus on 3,5 prosenttia. Omissa tuotantolaitoksissa tuotetaan kaukolämpöä, höyryä sekä osa myytävästä sähköstä.

Omassa sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus on 96,5 prosenttia.

 

Ympäristöystävällistä kaukolämpöä 

Lämmöntuotannossa vallitsi tasainen vuosi. Talvi sujui ilman kovia pakkasia ja kevät, kesä ja syksy olivat normaalia viileämpiä joten lämpöä tarvittiin näinä vuodenaikoina normaalia enemmän. Vuosi oli kuitenkin lämmitystarveluvulla laskettuna 1,8 prosenttia edellisvuotta lämpimämpi. Kaukolämmön myynti 290 GWh jäi hieman viime vuodesta (294 GWh). Asiakaskunta 1507 (1513) säilyi vakaana, muutaman asiakkaan vähennys johtui käytöstä poistetuista rakennuksista. Taloudellinen nousukausi ei vielä ole lisännyt uutta rakennustoimintaa alueella. Asiakkaiden kiinnostus erilaisiin hybridilämmitysmuotoihin, esimerkiksi lämpöpumppujen ja aurinkojärjestelmien yhdistämiseen kaukolämpöön on kasvanut. Olemme mielellämme mukana kehitystyössä ja tällaisten kohteiden lämmitysratkaisujen suunnittelussa.

Kaukolämpö tuotettiin oman alueen voimalaitoksilla ja lämpökeskuksissa. Kertomusvuonna uudistimme Joutsan ja Rantasalmen biolämpökeskukset. Alueiden lämmöntuotanto hoidetaan nyt lähes kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Rantasalmelle laitetoimittaja löytyi omasta maakunnasta, kumppanina oli pieksämäkeläinen KPA-Unicon Oy. Joutsassa laitetoimittajana oli Vaasan Kuljetuskanavat Oy.

Omasta sähköntuotannosta yli 85 prosenttia tuotetaan hiilidioksidivapaasti

Sähköä tuotettiin omilla ja osakkuusvoimalaitoksilla yhteensä 453 (481) GWh, eli vajaa 30 prosenttia sähkön kokonaishankinnasta. Oman alueen vesivoimalaitoksilla Vaajakoskella ja Kissakoskella tuotettiin 28,7 GWh ja Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkuusvoimalaitoksilla 63 GWh. Kymppivoiman kautta omistettujen osakkuusvoimalaitoksien kautta sähköä saatiin 390 GWh.
Vaajakosken voimalaitoksella kunnostettiin generaattori 3. Lähes vuoden poissa käytöstä ollut generaattori pienensi oman vesivoiman tuotantolukua edellisvuodesta.

Energiantuotantoon kehitteillä uusia biopolttoaineita

Uusia polttoainekokeiluja tehdään innovatiivisesti. Juvan lämpökeskuksessa kokeilimme hevosenlannan käyttöä lämmöntuotannon polttoaineena. Tässä HevosWoima-hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Kokemukset koepoltosta olivat myönteisiä ja hevosenlannan polttoainekäytön suunnittelu jatkuu uuden hankkeen muodossa.

 


Rantasalmen biolämpökeskus uudistettiin paikallisin voimin

Energiantuotannon ympäristöystävällisyyttä kehitetään uusin investoinnein. Uusi Rantasalmen viiden megawatin biolämpölaitos otettiin käyttöön vuoden lopulla.

 

Uusi biolämpökeskus  korvasi entisen, vuodelta 1980 olevan kattilalaitoksen ja varmisti samalla lämmöntuotannon jatkuvuuden Rantasalmella ja pitää biopolttoaineiden osuuden lämmöntuotannossa lähellä sataa prosenttia. Laitos käyttää polttoaineena pääasiassa lähiseudun metsistä tuotettua haketta. Uusi teknologia parantaa tuotannon hyötysuhdetta ja vähentää laitoksen aiheuttamia päästöjä. Uudistukseen kuului myös uuden kattilarakennuksen ja polttoainevaraston rakentaminen.


Lämpölaitoksen uudistus toteutettiin yhteistyössä pieksämäkeläisen KPA Unicon Oy:n kanssa. Yhteistyötä oman alueen toimijoiden kanssa tehdään tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

Rantasalmi biolämpölaitos

 Rantasalmen biolämpölaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2017


Kaukolämpöasiakkaat 1 507

Sarake 1
Savonlinna8510
Pertunmaa170
Puumala35
Hartola62
Kerimäki76
Kangasniemi82
Rantasalmi95
Mäntyharju133
Juva158

Energian tuotannon polttoaineet (konserni ja osakkuusyhtiöt) 1 272 554 MWh

Sarake 1Sarake 2
Puupolttoaineet11635800
Turve647210
Öljy44253

Kaukolämmön toimitus 290 GWh

Juva29
Kangasniemi16
Kerimäki9
Mäntyharju23
Puumala7
Rantasalmi17
Hartola13
Pertunmaa3
Savonlinna173

Kaukolämmön tuotannon polttoaineet 396 010 MWh

Sarake 1
Puupolttoaine344
Turve53
Öljy22