Vuosikertomus 2017

Sähkön myynti

Uuden ajan energiayhtiö, Lumme Energia Oy tuli sähkömarkkinoille

Suur-Savon Sähkö ja Etelä-Savon Energia yhdistivät sähkön myyntitoimintansa ja perustivat yhdessä Lumme Energia Oy:n, joka aloitti toimintansa 1.9.2017. Lumme Energia on uuden ajan energiayhtiö, jonka kilpailuetuina kireillä markkinoilla ovat asiakaslähtöiset ja kehittyvät tuotteet, kilpailukykyinen kustannusrakenne ja skaalautuvat resurssit, sisältäen muun muassa kehittyneet tietojärjestelmät.

Lumme Energian ensimmäisiin toimintakuukausiin kuului toiminnan käynnistymiseen liittyviä järjestelyjä ja niihin liittyvien asioiden toteuttamista. Kummankin omistajayhtiön sähkönmyyntiasiakkaat siirtyivät automaattisesti uuden yhtiön asiakkaiksi. Henkilökuntaa uuteen yhtiöön siirtyi 56.

Liikevaihto ensimmäisiltä kuukausilta oli 23 miljoonaa euroa ja yhtiön tulos 0,357 miljoonaa euroa verojen jälkeen. Vuoden lopulla toiminnan tulokset alkoivat näkyä ja asiakasmäärä kääntyi selkeään kasvuun. Vuoden viimeisellä neljänneksellä asiakasmäärän kasvu oli paras yhtiöiden historiassa yli kolmeen vuoteen. Pohja ja edellytykset kilpailussa menestymiselle oli rakennettu.

Sähköisen liikenteen edistäminen kehityskohteena

Lumme Energia on ottanut vahvan roolin alueen elinvoimaisuuden tukemisessa sähköisen liikenteen kasvun mahdollistajana. Kertomusvuoden aikana eri puolilla toiminta-aluetta on rakennettu ja otettu käyttöön yhteensä 12 sähköautojen latauspistettä. Ne palvelevat oman alueen sähköautoilijoiden lisäksi erityisesti matkailijoita ja mökkiliikennettä sekä alueen matkailuelinkeinoa.

Eri puolilla toiminta-aluetta on rakennettu ja otettu käyttöön yhteensä 12 sähköautojen latauspistettä.

 

Omat aurinkösähköjärjestelmät

Mikroenergiajärjestelmien kysynnän odotetaan jatkavan voimakasta kasvuaan lähivuosina. Vastauksena asiakkaissa heränneeseen mielenkiintoon oman aurinkosähkön tuottamista kohtaan tuotiin keväällä 2017 markkinoille omat aurinkosähköjärjestelmät. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille aurinkosähkön tuottamiseen tarvittava laitteisto ja tukipalvelut luotettavasti avaimet käteen -kokonaispakettina. Palveluun kuuluu myös asiakkaiden tuottaman ylimääräisen aurinkosähkön ostaminen takaisin verkkoon. Mielenkiinto aurinkosähköä kohtaan on voimakasta. Sähköverkkoon liitettiin kertomusvuonna yli 200 uutta mikrotuotantolaitteistoa, pääasiassa aurinkosähköjärjestelmiä.

Sähkön hankinta

Yleisten suhdanteiden paraneminen näkyi sähkömarkkinoilla hienoisella markkinahinnan nousulla. Toiminta-alueella suhdanteiden parantuminen ei vielä näkynyt myyntimäärien kasvuna. Lämmitystarveluvun mukaan vuosi oli edellisvuotta lämpimämpi. Sähköenergian myynti oli 1 394 GWh, mikä oli 15,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Omilla ja osakkuusvoimalaitoksilla tuotettiin sähköä 453 GWh, loput hankittiin sähköpörssistä. Pohjoismaisesta sähköpörssistä hankitun sähkön osuus konsernin kokonaishankinnasta oli 71 prosenttia.

 

Lumme Energialla on vahva rooli alueen sähköisen liikenteen kasvun mahdollistajana. 

Sähkön hankinta 1 696 GWh

Sarake 1
Sähköpörssi71
Omat tuotanto-osuudet23
Tuotanto omalla alueella6