Vuosikertomus 2017

Järvisuomalaista energiapalvelua

Suur-Savon Sähkön tehtävänä on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Omistajiamme ovat kunnat (60 %), yhteisöt ja yritykset (26 % ),  yksityiset (6 %) ja seurakunnat (5 %). Palveluksessamme työskentelee noin 100 energia-alan ammattilaista, lisäksi työllistämme laajasti kumppaniverkoston kautta.

Huolehdimme energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Sähköä myymme kaikkialle Suomeen.

Konsernirakenne

Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt, Lumme Energia Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Kerienergia Oy. Konsernin emoyhtiönä Suur-Savon Sähkö Oy omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; muun muassa sähkö- ja lämpöverkon sekä konsernin toimitilat ja muut kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu sähkönsiirtotoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle, Järvi- Suomen Energia Oy:lle. 

Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Järvi-Suomen Energia Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Kerimäen Kaukolämpö Oy (100 %) Lumme Energia Oy (79,4 %) ja Kerienergia Oy (67 %).

 


Konsernin tunnusluvut

 

2017

2016

     

Liikevaihto, milj.euroa

138,9

146,3

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

12,9

23,2 *)

Investoinnit, milj. euroa

45,9

46,4

Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA)

3,6

6,9

Omavaraisuusaste

31,8

33,1

Henkilöstö keskimäärin

106

142 **)

     

*) Operatiivinen tulos oli 10,4 M€. Elvera Oy:n muodostaminen ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta johtivat kertaluonteisiin kirjanpidollisiin kirjauksiin, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

     

**) Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta 1.4.2016 johti konsernin henkilöstömäärän pienenemiseen.

     
     

 


Avainluvut 2017

Konserni

2017

2016

     

ASIAKKAAT

   

Sähkön myynti

91 134

86 872

Sähkön siirto

102 670

102 548

Lämpö

1 507

1 513

     

Sähkön siirto GWh

1 142

1 163

Sähköenergian myynti GWh

1 394

1 642

Lämpö GWh

290

313

     

Liikevaihto milj. euroa

138,9

146,3

Kokonaispalkat milj. euroa

6,4

7,7

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. euroa

12,9

10,4

Investoinnit milj. euroa

45,9

46,4

Tase milj. euroa

448

413

Henkilöstö 31.12.2017

106

99

     

VOIMALAITOKSET

   

Sähkön tuotantoteho, yhteensä MW

192

192

Vesivoima

5

5

Lämpövoima

20

20

Tuotanto-osuudet

167

167

     

Lämmön tuotantoteho, MW

256

256

     

JAKELUVERKKO, km

   

Sähkö

27 000

27 000

Kaukolämpö

156

156

     
     

Liikevaihto

20132014201520162017
Sähkön myynti101,592,678,369,054,8
Sähkön siirto54,846,145,853,961,1
Lämmön myynti35,925,824,319,319,3
Muu toiminta5,85,85,84,03,7

 

 

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

20132014201520162017
Konsernin tulos13,37,21,310,412,9