Vuosikertomus 2017

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

 

Eriytettävät toiminnat konsernissa

Suur-Savon Sähkö-konsernissa harjoitettavat sähkömarkkinalaissa tarkoitetut eriytettävät sähköliike-toiminnot ovat sähkönmyyntiliiketoiminta ja verkkotoiminta.

Sähköliiketoimintojen eriyttäminen on konsernissa toteutettu jakamalla eriytettävät liiketoiminnot eri yhtiöihin. Sähkön myyntiliiketoimintaa on 31.08.2017 saakka harjoittanut emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy. 01.09.2017 alkaen sähkön myyntiliiketoimintaa harjoittaa Suur-Savon Sähkö Oy:n tytäryhtiö Lumme Energia Oy. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa Järvi-Suomen Energia oy.

Eriytettyjen sähköliiketoimintojen tilinpäätökset esitetään konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase

Suur-Savon Sähkö Oy:n eriytetty sähkön myyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 01.01. - 31.08.2017 on laadittu sisäisen laskennan avulla.


Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy osuus yhteisistä kiinteistökustannuksista. Erä on laskettu jakamalla todelliset kiinteistöjen käyttökustannukset konserniyhtiöille ja emoyhtiön yksiköille käytettyjen neliöiden suhteessa.

Osuus konsernin hallintopalveluista on kohdistettu aiheuttamisperiaatetta noudattaen.

Lumme Energia Oy:n tuloslaskelma 01.09. - 31.12.2017 on sellaisenaan sähkömarkkinalain edellyttämä eriytetty tulos. Sähkön myyntiliiketoimintaan liittyvät saamiset ja velat ovat Lumme Energia Oy:n taseessa.


Verkkotoiminnan tuloslaskelma ja tase

Järvi-Suomen Energia Oy on vuokrannut sähköverkon emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:ltä. Järvi-Suomen Energia Oy:n tilinpäätös on sellaisenaan sähkömarkkinalain edellyttämä eriytetty tilinpäätös.