Vuosikertomus 2017

Markus Tykkyläinen – Suur-Savon Sähkö

Suur-Savon Sähkö tuo alueelle yli 100 miljoonaa euroa ja lähes 600 työpaikkaa

 

 

Toiminnallamme on merkittävä aluevaikutus

Energialiiketoiminta on suhdanteista riippuvainen ala. Vuonna 2017 yleinen reaalitalouden nousu näkyi energiamarkkinoilla polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hintojen nousuna. Valtakunnan tasolla myös sähkönkulutus lähti kasvuun. Suur-Savon Sähkön toiminta-alueella kasvua ei vielä nähty. Alueella sähkönkäyttö pieneni 1,5 prosenttia. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 311 kappaletta, mutta käytöstä niitä poistettiin 189 kappaletta. Kesäasuntoja sähköistettiin entiseen tapaan. Myös aurinkosähkö kasvatti suosiotaan ja vuoden lopussa verkkoon kytekettyjä mikrotuotantolaitoksia olikin yli kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto oli 138,9 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuodesta oli 5,1 prosenttia. Konsernin liikevoitto ennen veroja, 12,9 miljoonaa euroa, oli 24 prosenttia edellisvuotta parempi. Se kertoo vakaasta tuloksentekokyvystä ja myös siitä, että alueemme säästyi kertomusvuonna rajuilta myrskyiltä.

Sähköverkkoon investoitiin poikkeuksellisen paljon, yli 47 miljoonan euron arvosta valmistui investointeja vuoden aikana. Investointitaso pysyy edelleen korkealla, jotta sähkömarkkinalain asettamat toimitusvarmuustavoitteet saavutetaan. Siirtohintoja nostettiin 14 prosenttia. Jatkoaika-anomus on tehty viranomaisille, jotta saisimme lisäaikaa säävarman verkon rakentamiseen. Se helpottaisi rahoituksen järjestämistä ja myös siirtomaksujen korotuspainetta. Investointiohjelman mukaisesti investoimme myös omaan energiantuotantoon. Kertomusvuonna uudistettiin muun muassa Rantasalmen biolämpölaitos. Kotimaisten polttoaineiden osuus omassa energiantuotannossamme on 96,4 prosenttia, josta yli 91 prosenttia oli puuperäistä polttoainetta. 

Suur-Savon Sähkö -konsernin toiminnalla on merkittävä vaikutus alueen talouteen. Konsernin suoria ja välillisiä vaikutuksia aluetalouteen tutkittiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden pro gradu -tutkielmassa. Tutkimuksen mukaan konserni tuo alueelle rahaa vuosittain 103 miljoonaa euroa. Hankinnoistamme 32 prosenttia suuntautuu omalle toiminta-alueelle, ja tukkusähkön hankinta poislukien, yli 50 prosenttia kohdistuu toiminta-alueelle. Työllistävä vaikutuksemme on 588 henkilötyövuotta toiminta-alueellemme. Tehty tutkimus auttaa meitä edelleen kehittämään myönteistä aluetaloudellista vaikutustamme.

Strategiamme on olla vahvasti mukana toiminta-alueemme elämässä. Tarkoituksena on edelleenkin kehittää ja kasvattaa paikallista kumppanuutta ja yhteistyöverkostoja. Keväällä 2017 saimme päätökseen neuvottelut Suur-Savon Sähkön ja Etelä-Savon Energian sähkön vähittäismyyntitoimintojen yhdistämisestä ja yhteinen energiayhtiömme, Lumme Energia Oy, perustettiin. Konsernirakennetta on kehitetty ja strategioita tarkennettu. Pääomavaltaisessa verkko- ja energiantuotannossa keskitymme yli 70 vuoden aikana rakennetun, haltuumme uskotun omaisuuden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä huoltovarmuuden ylläpitoon. Työvoimavaltaisessa toiminnassa tavoitteena on löytää tehokkaasti uusia toimintamalleja, hyödyntää uusia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omien prosessien tehostamisessa sekä uusien palvelujen tuottamisessa asiakkaille.

Pohja on valmiina kasvuun. Kiitän yhtiön puolesta asiakkaitamme, henkilöstöämme, hallitusta, hallintoneuvostoa ja sidosryhmiämme hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä.

Markus Tykkyläinen
toimitusjohtaja