Vuosikertomus 2017

 

Vastuu ihmisistä ja yhteisöistä

Asiakaslähtöisyys

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Vuoden 2017 asiakastyytyväisyytutkimus tehtiin sähkön siirron, Järvi-Suomen Energian, asiakkaille. Tutkimus toteutettiin loppuvuodesta 2017 ja se kuului osana Adaton IROResearch Oy:llä teettämään energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimukseen. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 150 asiakasta.

Yleisarvosana Järvi-Suomen Energialle oli 3,18 (vuonna 2016: 3,48). Tyytyväisyyden taso oli kohtalaisella tasolla. Verrattaessa koko toimialaan kokonaisarvosana oli jonkin verran heikompi, mutta vertailussa samankaltaisiin maaseutuyhtiöihin yhtiön tulos oli lähes samalla tasolla. Toiminnan vahvuusalueita olivat henkilöstön palveluhalukkuus, sovittujen asioiden hoitaminen sekä yhtiön vastuullinen imago. Kehittämiskohteita olivat asiakaspalvelussa henkilöstön tavoitettavuus ja vikojen korjausnopeus.

 

Työturvallisuus

Konsernin omalle henkilöstölle ei tapahtunut vuonna 2017 työ- tai työmatkatapaturmia.
Urakoitsijoiden raportoituja tapaturmia oli vuonna 2017 yhteensä 9 kappaletta. Vuoden lopussa Energian siirto alkoi seurata suurimpien urakoitsijoidensa tapaturmataajuutta.

 

Työhyvinvointi

Työntekijämme ovat mukana luomassa tulevaisuuden energiatuotantoa ja -palveluja. Työssä kehittymistä edesauttaa Suur-Savon Sähkön tarjoama ja tukema säännöllinen koulutus. Vuonna 2017 työntekijämme käyttivät koulutuksiin keskimäärin 4,9 tuntia. Myös harrastus- ja virkistystoiminta ja tulospalkkiojärjestelmä lisäävät työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota. Vuonna 2017 harrastus- ja virkistystoimintaan käytettiin 133 500 euroa ja tulospalkkioita maksettiin 157 200 euroa.

Henkilöstön työtyytyväisyys

Henkilöstölle tehtiin yhteistyössä Corporate Spiritin kanssa organisaation toimivuuskysely loppuvuodesta 2017. Kyselyssä saatiin palautetta omaan työhön, osaston toimintaan ja yrityksen johtamiseen liittyvistä osa-alueista. Henkilöstö vastasi kyselyyn aktiivisesti, vastausprosentit eri yksiköissä olivat 88-95 prosenttia.

People Power indeksi laski kokonaisuutena hiukan. Suorituskyky indeksi parani aavistuksen ja siinä olemme lähinnä vertailuaineistoa eli Suomen toimihenkilönormia. Merkittävimmät parannukset olivat osastojen välisen yhteistyön paraneminen ja byrokratian väheneminen. Kehityskohteiksi nousivat tiedonkulku osastolla ja perehdyttäminen uusiin työtehtäviin.

Palautteen perusteella on alkuvuodesta 2017 suunniteltu konsernitason sekä yksikkö ja/tai osastokohtaisia toimenpiteitä. Palkitsemisen kehittämisestä tehdään konsernissa suunnitelma vuoden 2018 aikana. Tiedonkulun parantamiseksi johto viestii säännöllisesti tilannekatsauksissa henkilöstölle. Lisäksi koko henkilökunnan työyhteisötaitoja kehitetään, painopisteenä vuonna 2018 palautteen antaminen. Lisäksi esimiestyön kehittäminen jatkuu ja osana johtamisjärjestelmän kehittämistä käydään läpi toimenkuvat sekä jäntevöitetään perehdyttämiskäytäntöjä.

Henkilöstön työtyytyväisyys

JohtaminenSitoutuminenSuorituskykyEngagementPeoplePower
201761,66661,273,265,7
201664,164,560,67564,4

 


Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Suur-Savon Sähkön hallituksessa ja hallintoneuvostossa työskentelee yhteensä 34 henkilöä. Henkilöstöä konsernin palveluksessa 31.12.2017 oli 106. Esimiehinä konsernissa työskentelee yhteensä 17 työntekijää.

Hallitus ja hallintoneuvosto sukupuolen mukaan

Mies49
Nainen51

Hallituksen ja hallintoneuvoston ikäjakauma

30-49 -vuotiaat11
yli 50 -vuotiaat23
 

Henkilöstö sukupuolen mukaan

Mies51
Nainen49

Henkilöstön ikäjakauma

25 -vuotiaat tai alle3
26-35 -vuotiaat26
36-45 -vuotiaat29
46-55 -vuotiaat26
56-66 -vuotiaat22
 

Henkilöstö ryhmittäin

Johtoryhmä 7
Ylemmät toimihenkilöt29
Toimihenkilöt70

Esimiehet ja muu henkilökunta sukupuolen mukaan

EsimiehetMuu henkilökunta
Miehet1239
Naiset550
 

 


Henkilöstön etuudet

Käytössämme on Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli, joita henkilöstö voi tilata 380 euron arvosta vuoden aikana. Omavastuu vähennettynä tuki vuodessa on 300 euroa työntekijää kohti. Lisäksi tuemme yhtiön omia salivuoroja ja sähköyhtiöiden turnauksiin, kävely-, juoksu- ja hiihtotapahtumien osallistumista.

Jokainen työntekijämme kuuluu työnantajan ottaman vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen piiriin. Vakuutuksen voimassaolosta tekee hallitus päätöksen vuosittain.


Paikallisuus

Sponsorointi

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä oman toimialueemme hyvinvointia. Osallistumme tukemalla nuoriso- ja kulttuurikasvatusta, urheiluseurojen nuoriso- ja harrastustoimintaa joukkuelajeissa, sekä ympäristöasioihin kohdistuvaa toimintaa. Tuemme myös pienimuotoisesti yksittäisiä tapahtumia ja kampanjoita. Yhteistyökumppaneitamme vuonna 2017 olivat muun muassa Jukurit, Savonlinnan Pallokerho (SapKo), Taidekeskus Salmela ja Mikkelin Musiikkijuhlat. Sponsoroinnit kohteet ovat pääasiassa urheilun alueelta, mutta tuemme myös kulttuuria. Tuen kohteet painottuvat  Mikkeliin ja  Savonlinnaan.

Sponsorointikohteet

%
Urheilu69
Kulttuuri24
Yhteiskunnalliset6

Sponsorointi toimialueella

Läntinen alue7
Mikkeli65
Savonlinna + lähialueet25