Vuosikertomus 2017

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma arjen toiminnan kehittäjänä

Vastuullisuusohjelma tehtiin konsernissa vuosiksi 2015-2017. Ohjelma sisälsi toimenpiteitä, joihin sitouduimme ohjelmakauden ajaksi ja joiden avulla kehitimme vastuullista arjen toimintaa. Teoilla oli tavoitteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja mittarit. Ohjelmassa oli neljä vastuullisuusteemaa: 1) Asiakkaan energiansaanti, 2) Ihmiset ja yhteisö, 3) Ympäristö, 4) Liiketoiminnan jatkuvuus

 

vastuullisuusympyrä


 

Vastuullisuusohjelma 2015-2017 Toteutuminen
Asiakkaan energian saanti Kyllä Osittain Ei
Sääennusteet varautumisen kehittämisessä: Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteisprojekti sääennusteiden hyödyntämiseksi. Tuotekehitys päätökseen vuoden 2017 aikana.      
Uusi sähköverkko: sähkön toimitusvarmuuden parantaminen. Tavoitteena saavuttaa tulevaisuudessa 44 prosentin kaapelointiaste. Etenee aikataulussa.      
Osaamisen kehittäminen organisaatiossa. Uusi konsernitasoinen koulutus- ja henkilöstöpolitiikka. Ikäjohtamismallin rakentaminen.      
Ihmiset ja yhteisöt      
Turvallisuus: pelastus-, varautumis- ja suojelusuunnitelmien päivitys, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän rakentaminen.      
Työhyvinvointi: kehityssuunnitelma ja mittarit organisaation toimivuuskyselyn pohjalta.      
Maanomistajat: lisätä vuoropuhelua maanomistajien kanssa suunnitelmallisesti.      
Ympäristö      
Konsernin ympäristöohje urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.      
Energianeuvonnan verkkosivusto paremmin asiakasta palvelevaksi.      

 

Tutustu vastuullisuuden tunnuslukuihimme