Vahva alku uuden ajan energiayhtiölle

Lumme Energian ensimmäinen täysi toimintavuosi kului vahvasti brändin rakentamisen ja toiminnan kehittämisen parissa. Toiminnan suuntaviivoja täsmennettiin, resursseja vahvistettiin ja kehitettiin uusia palvelutuotteita.

Ensimmäisen kokonaisen vuoden liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2 miljoonaa euroa. Edellisvuoden neljän viimeisen toimintakuukauden ajalta vastaavat luvut olivat 24 miljoonaa ja 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen asema vahvistui ja oli merkittävästi budjetoitua parempi, huolimatta tukkumarkkinahintojen voimakkaasta noususta ja tiukasta kilpailutilanteesta sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla. Asiakasvolyymi pysyi aikaisemmalla tasolla ja asiakkaita oli vuoden lopussa yli 100 000. Asiakasmäärän kasvu sai uutta vauhtia kesällä 2018. Vakituisen henkilökunnan määrä Mikkelissä ja Savonlinnassa yhteensä oli tilikauden lopussa 46 henkilöä (51).


Tukkumarkkinoilla sähkön hinnat nousivat voimakkaasti

Vuoden 2018 aikana tukkusähkömarkkinoiden hinnat olivat voimakkaassa nousussa. Matalimmillaan Suomen spot-hinta oli heti vuoden alussa tammikuussa, jolloin keskihinta oli n. 37 €/MWh. Normaalista poikkeava selvästi kylmempi lopputalvi, rajusti vahvistunut päästöoikeuden hinta sekä kevään ja kesän aikana heikentynyt pohjoismainen vesivarantotilanne nostivat kuitenkin hintoja vuoden edetessä. Korkeimmillaan Suomen spot-hinta oli elokuussa ollen n. 55 €/MWh. Koko vuoden keskiarvo oli n. 47 €/MWh, kun se vuonna 2017 oli n. 33 €/MWh.

Lumme Energiassa sähkön tukkuhinnan nousun vaikutuksia saatiin hillittyä onnistuneilla toimilla sähkön hankinnassa ja hankintahinnan suojauksissa. Sähköenergian myynti oli 1 479 GWh. Sähkötuotteiden ympäristöystävällisyys varmennettiin ostamalla Guarantee of Origin -sertifikaatteja sekä Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimia EKOEnergia sertifikaatteja. Ympäristömerkittyä sähköä sekä sen varmentavia sertifikaatteja ostetaan ensisijaisesti Lumme Energia Oy:n omistajayhtiöiden Etelä-Savossa sijaitsevilta voimalaitoksilta. 

Yhtiön taloudellinen asema vahvistui ja oli merkittävästi budjetoitua parempi, huolimatta tukkumarkkinahintojen voimakkaasta noususta ja tiukasta kilpailutilanteesta sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla.

 

Asiakaspaneeli ohjaa tuotekehitystä 

Asiakaskokemuksen vahvistaminen ja asiakkaiden toiveiden mukaisten palvelutuotteiden kehittäminen oli aktiivista toimintavuonna. Oman kehitystyön tueksi perustettiin asiakaspaneeli, johon liittyi noin 3000 asiakasta. Asiakkaan ääni kuuluu nyt vahvasti tuotekehityksessä. Asiakaskokemuksen kehittäminen ulottuu kaikkeen toimintaan ja perustuu suoraan asiakaspalautteeseen. Asiakaspaneeli on avoin ja vuorovaikutteinen. Saatu palaute käsitellään suoraan johtoryhmässä ja se on myös kaikkien panelistien luettavissa.

Asiakkailta saatujen toiveiden mukaisesti yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa tehostettiin. Uudet verkkosivut kehitettiin entistä toiminnallisemmiksi ja sivuilla kävijöitä palvellaan entistä yksilöllisemmin. Palveluiden saatavuus on parantunut ja tarvittaessa sähköinen Viksu chatbotti auttaa sopimuksen valinnassa 24 tuntia vuorokaudessa. Verkkosivujen käytöstä saatua palautetta pystytään analysoimaan entistä tarkemmin.

 

Kulutusjoustoa toteutetaan käytännössä oman pilottikohteen avulla

Lumme Energian toimitilaan Mikkeliin valmistui kesällä pilottina edistyksellinen tulevaisuuden energiajärjestelmä, joka näyttää käytännössä kulutusjouston toiminnan. 

 

 


Energiajärjestelmään liittyvät kiinteistön oman talotekniikan lisäksi aurinkopaneelit, sähköautojen latauspisteet ja akkuvarasto. Koko energiankäyttö on liitetty Etelä-Savon Energian energianhallintajärjestelmään, jonka avulla sitä hallitaan keskitetysti ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi kokonaisuus on liitetty Tiedon hajautetun energianhallintajärjestelmän avulla valtakunnallisiin säätösähkömarkkinoihin, joten pilotti näyttää käytännössä, miten markkinamekanismi toimii.

Energiankäytön säätäminen kuuluu tulevaisuuden energiapalveluihin. Sen avulla mahdollistetaan ympäristöystävällinen sähköntuotanto sekä energiankäytön optimointi ja säästöt energiakuluissa asiakkaalle. Oma energiajärjestelmä antaa konkreettista tietoa ja arvokasta kokemusta omien kulutusjoustopalveluiden kehittämiseen. Oma kulutusjoustoa toteuttava laite on jo kehitetty ja pilottivaiheessa. Laite seuraa kiinteistön kulutusta ja ohjaa sitä optimoiden kiinteistön taloudellista energiankäyttöä. Laite sopii sekä yksityistalouksiin että taloyhtiöihin. Pilottivaiheessa se tullaan asentamaan kymmeneen kiinteistöön.

Lumme Energia panostaa ympäristöystävällisesti tuotettuun energiaan. 

 

Sähkön hankinta 1 479 GWh

Sarake 1
Sähköpörssi72
Omat tuotanto-osuudet22
Tuotanto omalla alueella6