Vastuu ympäristöstä

 

Ympäristövaikutusten minimointi

 

Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt

Vuonna 2018 emme työskennelleet suojeluilla luontoalueilla.

 

Energiatehokkuus ja kiertotalouden tukeminen

Yhteistyökumppanimme kierrättää 100-prosenttisesti käytöstä poistuneet pylväät. Pylväät hävitetään polttamalla Ekokem Riihimäessä.

Urakoitsijamme ovat vuoden 2018 aikana kierrättäneet verkosta poistuvia materiaaleja seuraavasti: pienjänniteilmajohtoa (AMKA) 264 km, keskijänniteilmajohtoa (avojohto) 163 km. Ilmajohtoerottimia ja pylväsmuuntamoita purettiin 305 kpl ja muuntajakoneita purettiin ja kierrätettiin 246 kpl.

 

Ympäristövahingot

Vuonna 2018 havaitsimme 23 ympäristövahinkoa, jotka kaikki on korjattu lopulliseen muotoonsa.

Tyyppi Sijainti Komponentti Asiantuntijat Toimenpiteet
Öljyä muuntaja-altaassa Mikkeli tehomuuntaja-allas Fortum Waste Solutions Puhdistettu
Öljyä muuntaja-altaassa Joutsa tehomuuntaja-allas Delete Puhdistettu
Öljyä muuntaja-altaassa Joutsa tehomuuntaja-allas Delete Puhdistettu
Reikä pylväsmuuntajassa Kangasniemi pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Puretun muuntajan kaatuminen Kulennoinen pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Puretun muuntajan kaatuminen Vihko pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Puretun muuntajan kaatuminen Nätki pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Puretun muuntajan kaatuminen Leivonmäki pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Puretun muuntajan kaatuminen Pirhiänniemi pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajien tippuminen kuorma-autosta Mikkeli pylväsmuuntaja Mikkelin kaupunki, pelastusviranomaiset Kunnostettu
Muuntajavuoto Hirvensalmi pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajavuoto Suomenniemi pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajapylvään kaatuminen Otava pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajan räjähtäminen Kuomiokoski pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajan räjähtäminen Mäntyharju pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajan räjähtäminen Hillosensalmi pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajan räjähtäminen Suomenniemi pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Rikkoutunut muuntaja Savonlinna pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Muuntajan kaatuminen Juva pylväsmuuntaja Ramboll Kunnostettu
Kaivinkoneen hydrauliikkaöljyä maantielle Enonkoski kaivinkone Palolaitos Öljy imeytetty turpeella
Kreosoottivalumat Iskola-Kulennoinen 110 kV puupylväs Ramboll Kunnostettu
Kreosoottivalumat Iskola-Kulennoinen 110 kV puupylväs Ramboll Ei ole 110 kV johdosta peräisin

 

 

Vähäpäästöinen kotimainen energiantuotanto

 

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt

Kaukolämmöntuotannon CO2 -päästöt

  t, CO2 
Puupolttoaineet 129 255
Jyrsinturve 21 116
Palaturve 1 804
Kevyt polttoöljy 3 006
Raskas polttoöljy 1 454
CO2 fossiiliset yhteensä 27 379
CO2 bio yhteensä 129 255

 

Kiinteiden polttoaineiden osuus lämmöntuotannossa 95,9 %.

 

Päästöoikeudet

Konsernin päästöoikeudet (t CO2) Järvi-Suomen Voima Oy Lämpökeskukset* Yhteensä
Saatu yhteensä 15 812 418 16 230
Lisäoikeudet/korjaus ed. vuoteen 0 0 0
Siirretty ed. vuodelta 59 171 51 708 110 879
Käytetty -11 347 -1 629 -12 976
Myyty -40 000 -33 000 -73 000
Ostettu 0 40 000 40 000
CER (vaihdettavissa päästöoikeuksiksi) 0 0 0
Jäljellä vuoden lopussa 23 636 57 497 81 133

 *Suur-Savon Sähkön Savonlinnan lämpökeskukset

 

Ympäristöperusteiset tuotot ja kustannukset

Ympäristötilinpäätös 2018