Energiaa ja elinvoimaa

Yritysvastuun johtoajatuksemme on Energiaa ja elinvoimaa. Kannamme vastuumme ja edistämme toiminnassamme kestävää kehitystä. Vaadimme myös kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Yhdessä kumppaneidemme kanssa kehitämme alueemme toimintaedellytyksiä.

Yhdessä kumppaneiden kanssa kohti kestävämpää tulevaisuutta

 

Vuoden 2018 lopussa päivitimme Suur-Savon Sähkön vastuullisuuden olennaiset aiheet. Olennaisuusanalyysi toimii vastuullisuustyötä ja -viestintää ohjaavana perustana.

Selvitimme sidosryhmien näkemyksiä online-kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Lisäksi Suur-Savon Sähkön vastuullisuustyöryhmä arvioi olennaisten aiheiden vaikutuksen merkittävyyttä. Vastauksia sidosryhmiltä saatiin yhteensä 417. Kokonaistuloksissa vastauksia painotettiin seuraavasti: asiakkaat 40 %, sisäiset sidosryhmät 30 % ja muut sidosryhmät 30 %.

Kyselyn 19 olennaisesta aiheesta matriisiin valikoitui 12 tärkeimmäksi koettua aihetta. Joitakin päällekäisiä aiheita myös yhdistettiin. Matriisissa vaaka-akselilla on kuvattu aiheen sosiaalinen, taloudellinen tai ympäristövaikutus ja pystyakselilla aiheen merkitys sidosryhmille.

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusmatriisi, Suur-Savon Sähkö Oy, 2018

 

Pääteemamme ovat Ihmiset ja yhteisö, Asiakkaan energian saanti, Ympäristö ja Liiketoiminnan jatkuvuus. Kaikki olennaisuusmatriisin aiheet on jaettu näiden neljän teeman alle.

Vastuullisuusjohtaminen