Vuosikertomus 2018

Tunnusluvut

Tunnusluvut-osioon olemme koonneet vastuullisuusteemoittain asioita, jotka mittaavat onnistumistamme vastuullisessa toiminnassa.

Mittareiden valinnassa ja sisällössä on hyödynnetty Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatimaa kestävän kehityksen raportointiohjeistosta. Raportointi ei kuitenkaan ole GRI:n ohjeiston mukainen.

 

Asiakkaan energiansaanti

Ihmiset ja yhteisö

Ympäristö

Liiketoiminnan jatkuvuus