Vuosikertomus 2019

Sähkön myynti

Ympäristöystävällistä energiaa ja uusia innovaatioita

Lumme Energia jatkoi toiminnan kehittämistä perustuen vahvaan läsnäoloon, luottamukseen ja energiaan liittyviin innovaatioihin. Keväällä yhtiö siirtyi kokonaan Suur-Savon Sähkön omistukseen. Toimintaa tehostettiin solmimalla uusia kumppanuuksia muun muassa asiakaspalvelun ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Sähköverkon ja kaukolämmön asiakaspalveluliiketoiminta siirtyi Elenia Palvelut Oy:lle. Muutto omiin liiketiloihin Mikkelin historialliselle kasarmialueelle tehtiin syyskuussa.

Yhtiöllä on yli 100 000 asiakasta ja palveluksessa noin 40 asiantuntijaa. Tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta asiakasmäärä pysyi kasvussa.

Hinnat vaihtelivat voimakkaasti sähkömarkkinoilla

Vuoden 2019 aikana tukkusähkömarkkinoiden hinnat laskivat hieman, mutta hintavaihtelut olivat suuria. Suomen spot-hinnan koko vuoden keskiarvo oli 44,04 €/MWh, kun se vuonna 2018 oli 46,77 €/MWh. Korkeimmillaan Suomen spot-hinta oli tammikuussa, jolloin lämpötila oli normaalia kylmempi ja keskihinta oli 55,78 €/MWh. Lämmin lopputalvi, parantunut pohjoismainen vesivarantotilanne ja voimakkaasti laskenut maakaasun hinta laskivat kuitenkin hintatasoa vuoden edetessä. Matalimmillaan Suomen spot-hinta oli kesäkuussa ollen 30,71 €/MWh. Heinä-lokakuussa Suomen spot-hinta pysyi selvästi systeemispot-hintaa korkeammalla ja aluehintaeroa oli tällöin n. 12 €/MWh. Keskimäärin aluehintaeroa oli vuoden aikana 5,10 €/MWh.

Suomen suurimmaksi aurinkovoimaloiden rakennuttajaksi

Ympäristöystävälliset energiaratkaisut, erityisesti sähköinen liikenne ja aurinkosähkön tuotantoon liittyvät innovaatiot, ovat yhtiön kärkihankkeita. Kesällä Lumme Energia osti osake-enemmistön Solarigo Systems Oy:stä, jonka alakonserniyhtiöinä toimivat Solarigo Oy ja Nurmon Aurinko Oy. Lumme Energia ja Solarigo yhdessä muodostavat vahvan toimijan aurinkoenergiamarkkinoilla. Lumme Energia tarjoaa aurinkosähköjärjestelmät yksityistalouksiin ja pk-yrityksille. Solarigo antaa vahvat resurssit suuryritysten aurinkosähköjärjestelmien rakentamiseen. Solarigon kanssa yhteistyössä on asennettu jo yli 73 000 aurinkopaneelia. Yritykset ja yhteisöt saavat entistä paremmat mahdollisuudet helppoon energiaomavaraisuuteen ilman suuria investointeja.

Nurmon Aurinko

 

Ainutlaatuinen Atrian Aurinko -energiakärkihanke pienentää teollisuuden hiilijalanjälkeä

Atrian Aurinko -energiakärkihankkeessa toteutettiin Suomen suurin, kaikkiaan 22 000 aurinkopaneelin aurinkovoimalakokonaisuus Atria Suomi Oy:n Nurmon ruokatehtaan yhteyteen. Kuuden hehtaarin alueelle rakennettiin 5,9 MWp:n aurinkosähköpuisto, jossa 11 itsenäistä aurinkovoimalaa tuottaa uusiutuvaa ja päästötöntä aurinkosähköä tehtaan tarpeisiin. Tuotannolla korvataan vuosittain noin viisi prosenttia Nurmon tehtaan käyttämästä energiasta. Tehtaan sähköverkkoon integroitiin teholtaan 1,0 MW ja kapasiteetiltaan 1,0 MWh sähkövarasto parantamaan sähkön laatua ja mahdollistamaan kulutusjouston hyödyntämisen. Hankkeessa rakennettiin myös älykäs tehdasverkko, jonka myötä tehtaaseen integroitiin energiaa säästävää ja laitteiden käyttöikää pidentävää teknologiaa 19 eri kohteeseen.

Hankkeen toteutti Lumme Energian tytäryhtiö Solarigo Systemsin ja Atria Suomen hanketta varten perustama Nurmon Aurinko, Työ- ja elinkeinoministeriön tukemana energiakärkihankkeena. Hanke ja sen palvelukonsepti on Suomessa ainutlaatuinen ja ensimmäinen tämän kokoluokan uusiutuvaa energiaa lisäävä ja energiantehokkuutta parantava hanke teollisessa ympäristössä.

Hanke auttaa Atriaa vähentämään energianhankinnan CO₂-päästöjä uusiutuvan aurinkovoiman, energiansäästön ja energiatehokkuutta parantavien investointien kautta yhteensä noin 1010 tCO₂, vuodessa.


 

Kissakoskella tuotetulle energialle EKOenergia-ympäristömerkki

Hirvensalmen Kissakoskesta saatavalle energialle myönnettiin lokakuussa EKOenergia -sertifikaatti uusien vesivoimakriteerien mukaisesti. Uudet vesivoimakriteerit kiinnittävät huomion erityisesti kalojen kulkemiseen, veden virtaamaan ja jokien elinympäristöön.

EKOenergia -sertifioitu sähkö on paitsi 100 % uusiutuvaa, myös ympäristöjärjestöjen kestävyyskriteerien mukaista. Jokaista myytyä megawattituntia kohden lahjoitetaan 0,10 € Virtavesirahastoon. Rahasto tukee joenkunnostushankkeita ja auttaa parantamaan vesivoimaloita ympäröivää luontoa.

EKOenergia -sertifioitu sähkö on paitsi 100 % uusiutuvaa, myös ympäristöjärjestöjen kestävyyskriteerien mukaista.

 

Etenkin vesivoimalan ympäristössä kalakannan suojelu on tärkeää ja siksi Kissakosken voimalan yhteyteen on rakennettu kalatie. Kalatietä pitkin kalat pääsevät ohittamaan laitoksen turvallisesti ja se tarjoaa myös paikkoja poikasten kehittymiseen täysikasvuisiksi. Erityisessä suojeluksessa ovat taimenet, joiden luonnonkiertoa ja poikasten istutuksia kalatie turvaa.

Lumme Energia on mukana ELY-keskuksen ja Etelä-Savon Kalatalouskeskuksen koordinoimassa hankkeessa, joka tähtää Mäntyharjun reitin taimenkantojen elvyttämiseen mäti-istutuksilla. Kissakosken kalatielle toimitetaan ekologisesti hajoavia taimenen mätirasioita ja mätiä. Vesialueen omistajat toteuttavat istutukset virtavesiin. Yhteistyöllä toteutettu kalojen istutus ja luonnonkierron elvyttäminen on pitkä projekti, joka kantaa hedelmää monipuolisempana vesiluontona.

 

Sähkön hankinta 1 355 GWh

Sarake 1
Sähköpörssi972
Omat tuotanto-osuudet296
Tuotanto omalla alueella87