Vuosikertomus 2019

 

 

Vuosi 2019 – kehittymistä kumppaneiden kanssa

Päättynyt vuosi oli yleisen taloudellisen kehityksen sykleissä nousukauden viimeinen vuosi. Hyvinä aikoina yritysten pitää vahvistua taloudellisesti sekä vahvistua organisaationa, jolloin talouden notkokohtien yli päästään paremmin. Tämä talouden vahvistuminen onnistui toiminnassamme.

Viime vuonna Suur-Savon Sähkö- konsernin taloutta kuormittivat luonnon olosuhteiden aiheuttamat historiallisen korkeat, yli seitsemän miljoonan euron, tappiot. Alkuvuonna oli kuuden viikon pituinen lumikuormien aiheuttama vaikea ajanjakso. Vuoden lopussa Aapon päivän lumimyräkkä oli myös hyvin haastava. Vuosi oli myös normaalia lämpimämpi, mikä leikkasi niin sähkön jakelun kuin kaukolämpötoiminnan volyymiä, liikevaihtoa sekä kannattavuutta.

Taloudellinen tuloksemme oli kuitenkin konsernimme historian kolmanneksi paras. Pystyimme kuromaan kiinni myrskyjen aiheuttamia tappioita. Henkilöstömme ponnisteli monissa tehtävissä erinomaisesti, ja sen tulokset ovat nähtävillä toiminnan laadussa ja tuloksessa.

Satunnaisia luonnonolosuhteiden vaihtelua tärkeämpää pitkällä juoksulla on organisoitumisen kehittyminen, kumppanuuksien rakentaminen sekä monet teknologiset kehitysaskeleet, joita konsernissamme otettiin viime vuoden aikana.

Organisoitumisen näkökulmasta olennaista on ollut luoda vahva kumppaniverkosto toimintamme tueksi. Viime vuonna käynnistyi yhteistyömme ICT-lähituen osalta Marski Data Oyn kanssa, verkostotoiminnan asiakaspalvelutehtävissä Elenia Palvelut Oy:n kanssa sekä sähkönjakeluverkon käyttökeskustoiminta Enerva Oy:n kanssa. Samalla vuosi oli tärkeää kehitystyötä vuoden 2018 lopulla aloitetun yhteistyön osalta taloushallinnon palveluita tarjoavan Azts Insight Oy:n kanssa. Elvera Oy:n rooli kaukolämpötoiminnan käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa kasvoi ja syveni. Näiden kumppanuuksien ansiosta toiminamme on saanut turvaa huoltovarmuuden näkökulmasta, skaalautuvuutta ja tehokkuutta toiminnan kehittymiseen. Meille kumppanuudet eivät ole lyhyen aikavälin kustannusleikkauksen keino, vaan pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kehityskyvyn yksi tärkeimmistä takeista.

Kumppanuuksien voimasta kertovat osaltaan myös konkreettiset tekniset kehitysaskeleet, joita olemme tehneet. Marraskuussa käynnistimme yhdessä Savosolar Oy:n sekä Calefa Oy:n kanssa toteutetun aurinkolämpöhybridilaitoksen. Aurinkolämpökeräimiin, lämpöakkuun sekä massiiviseen lämpöpumppuun perustuva laitos käytännössä poistaa Suomen aurinkoisimman kunnan, Puumalan, lämmöntuotannosta kaiken öljyn käytön. Puumalan hanke on esimerkki uusien teknologioiden läpimurrosta perinteiseen lämpöliiketoimintaan. Jo nyt voimme sanoa kokemusten olevan erittäin rohkaisevia.

Konsernin vahvan taloudellisen perustan sekä kumppanuuksien rakentamisen ohella yritysvastuullisuuden systemaattinen kehittäminen on kolmas peruspilari, joille konsernin tulevaisuutta rakennetaan. Vuonna 2019 päivitettiin konsernin vastuullisuusohjelma, koulutettiin organisaatiota, ja liiketoimintojen suunnitelmia sekä toimintaa tullaan jatkossa tarkastelemaan tämän vastuullisuusohjelman raamin läpi.

Kulunut vuosi antoi meille hyvää pohjaa myös kohdata näköpiirissä olevat talouden ja toiminnan haasteet. Haluan kiittää omistajiamme kärsivällisyydestä ja tuesta konsernimme toimintaan, hallintoneuvostoa sekä erityisesti hallitusta tuesta operatiiviselle johdolle kehitysvisioiden toteuttamiseksi, sekä joka ikistä henkilöstömme jäsentä, jotka omalla henkilökohtaisella panoksellaan ponnistelivat yritykselle monella mittarilla mitattuna hyvän vuoden. Kiitokset ulottuvat myös kaikkien kumppaneidemme henkilöstöön, joita ilman Suur-Savon Sähkö – konserni ei saavuttaisi sitä tehokkuutta, joustavuutta ja kehityskykyä, joiden ansiosta viime vuodestakin haasteiden jälkeen loppujen lopuksi tuli menestyksekäs.

 

Markus Tykkyläinen
toimitusjohtaja