Vuosikertomus 2018

Vastuu asiakkaan energian saannistaLuotettava energian toimitus

 

Jakelun keskeytykset

Katkojen määrä (kpl) asiakasta kohti (SAIFI)

  2018 2017
Sähkö 6,5 3,4
Lämpö 0,01 0,01

Katkojen kesto (h) asiakasta kohti (SAIDI)

  2018 2017
Sähkö 4,4 2,1
Lämpö 0,07 0,05

 

Maakaapelointiaste

Sähköverkon ilmajohtojen ja maakaapeleiden määrä (km) ja maakaapelointiaste (%).

  2018   2017   2016  
  km % km % km %
0,4 kV 18 296 27,4 18 164 25,7 18 473 22,7
1-70 kV 8 634 12,3 8 572 10,3 8 630 5,9

 

Vakiokorvaukset

Vuonna 2018 ei ollut suuria myrskyjä. Sähkömarkkinalain mukaisesti maksoimme korvauksia vikakeskeytyksistä yhteensä noin 135 500 euroa 1 613 asiakkaalle.  

 

 

Kustannustehokas energiantuotanto ja jakeluverkko

 

Energian tuotantokapasiteetti

Kaukolämmön tuotantokapasiteetti paikkakunnittain. Oman sähkön tuotannon kapasiteettiin kuuluvat Kissakosken ja Vaajakosken vesivoimalaitokset.

  KPA MW Öljy MV
Hartola 8 13
Juva 10 11,3
Kangasniemi 3,5 7,5
Kerimäki 4 8,8
Mäntyharju 10,5 8,8
Pertunmaa 0,5 0,9
Puumala 1,5 2,7
Rantasalmi 6 8,8
Savonlinna 51 77,7
Yhteensä 95 139,5

KPA= Kiinteä polttoaine

  MW
Kissakoski 1,6
Vaajakoski 3,3
Yhteensä 4,9

 

Energian nettotuotanto energialähteittäin

Kaukolämmön nettotuotanto energialähteittäin.

  Biopolttoaineet   Turve   Öljyenergia  
  MWh % MWh % MWh %
Hartola 17 683 96,9 0 0 561 3,1
Juva 3 482 8,9 35 118 89,3 727 1,8
Kangasniemi 14 588 69 4 961 23,5 1 587 7,5
Kerimäki 11 309 83,4 0 0 2 259 16,6
Mäntyharju 34 470 94,6 0 0 1 979 5,4
Pertunmaa 3 295 96,3 0 0 125 3,7
Puumala 9 546 97,2 0 0 279 2,8
Rantasalmi 22 184 93,9 0 0 1 433 6,1
Savonlinna 214 345 88,3 20 828 8,6 7 601 3,1
Yhteensä 330 902 81 60 901 14,9 16 551 4,1

 

Sähkön nettotuotanto Kissakosken ja Vaajakosken vesivoimalaitoksilla.

 

Uusiutuva energia
MWh

Kissakoski 8 693
Vaajakoski 17 756
Yhteensä 26 448

 

Kaukolämpölaitosten tuotantotehokkuus

  %
Hartola 74
Juva 87
Kangasniemi 84
Kerimäki 88
Mäntyharju 82
Pertunmaa 84
Puumala 83
Rantasalmi 85
Savonlinna 83
Yhteensä 83

 

Kaukolämmön siirtohäviöt

  MWh %
Hartola 1 979 15
Juva 5 202 15
Kangasniemi 731 4
Kerimäki 2 330 20
Mäntyharju 5 018 17
Pertunmaa 286 10
Puumala 1 154 14
Rantasalmi 3 973 20
Savonlinna 28 049 14
Yhteensä 48 722 14

 

Sähkön siirto- ja jakeluhäviöt

Sähköverkkoon syötetty energia 1 154 GWh. Häviöt 4,3 % (51,4 GWh).

 

Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä

Sähkönkäyttöpaikkoja yhteensä 102 683. Pientuottajia sähkönjakeluverkossamme on 544.

  Asiakkaat %
Omakotitalo 24 702 24,1
Rivitalo 10 241 10,0
Kerrostalo 11 116 10,8
Vapaa-ajan asunto 35 508 37,5
Kiinteistöt 1 986 1,9
Maatila 8 970 8,7
Muut 7 160 7,0
Yhteensä 102 683 100