Vuosikertomus 2019

Liiketoiminta

Strategista johtamista ja uusia kumppanuuksia 

Kertomusvuonna 2019 konsernissa keskityttiin vahvasti pääomavaltaisten toimintojen strategiseen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun, omaisuuden hallintaan ja kumppanuuksien kehittämiseen. Liiketoiminnan tueksi muodostettiin vahvaa ja kehittyvää kumppanuusverkostoa.

 • Vuoden aikana kehitettiin taloushallinnon yhteistyötä Azets Insight Oy:n kanssa, jolle taloushallinnon perusprosessit ulkoistettiin vuoden 2018 lopussa.
 • Vuoden alussa ICT-lähituki siirtyi Marskidata Oy:lle, jonne siirtyi yksi henkilö.
 • Elvera Oy aloitti Järvi-Suomen Energia Oy:n teknisen asiakaspalvelun toimittajana vuoden alussa. Elveralle siirtyi tässä järjestelyssä Lumme Energia Oy:ltä kolme henkilöä.
 • Järvi-Suomen Energia solmi keväällä palvelusopimuksen Empower Oy:n kanssa koskien mittausdatan laadun hallintaa.
 • Toukokuussa aloitti toimintansa uusi käyttökeskusyhtiö Enerva Oy, joka on Elveran, Järvi-Suomen Energian, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sekä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n yhteisesti omistama palveluyhtiö. Enervan keskitetty käyttökeskus sijaitsee Mikkelissä.
 • Kesäkuussa Elenia Palvelut Oy aloitti sähkön siirron ja kaukolämpötoiminnan asiakaspalvelun toimittajana. Elenia Palveluihin siirtyi kahdeksantoista työntekijää.
 • Kesäkuussa Lumme Energia osti enemmistöosuuden Solarigo Systems Oy:stä, joka on Suomen johtavia teollisen mittakaavan aurinkosähkövoimaloiden toimittajia.

Toiminnan painopisteet  2019

 

 • Kannattava kasvu ja operatiivinen tehokkuus
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Kumppanuuksien hallintamallin kehittäminen
 • Digitalisaation hyödyntäminen
 

Strategian painopisteet

Suur-Savon Sähkö-konserni keskittyy yhdyskunnan perusinfrastruktuurin rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Haltuun uskotusta omaisuudesta pidetään huolta ja  liiketoiminnan arvoa kehitetään myönteisesti.

Konsernissa tehostetaan investointeja ja huoltovarmuutta sekä kehitetään kumppanuusmallia. Pääomavaltaisia liiketoimintoja ohjaa laadullisten kriteerien lisäksi vahvasti sijoitetun pääoman tuotto.  

Liiketoiminnot kehittyvät yhä enemmän tilaajaorganisaatioiksi. Operatiivista tehokkuutta ja kannattavaa kasvua haetaan siten, että investointien edellyttämä velkaantuminen saadaan konsernitasolla pidettyä maltillisena. Energiantuotantolaitteistoja kehitetään huoltovarmuuden, kehittyvien teknologioiden ja asiakastarpeiden mukaisesti.

Vuoden 2019 lopulla linjattiin konsernin johtamisen painopisteiksi vuodelle 2020 voimassa olevan konsernistrategian puitteissa

 • toiminta-alueen elinvoimaisuuden kehittäminen
 • hiilidioksidivapaan energian tuotannon kehittäminen
 • vastuullinen konsernitalouden hoitaminen
 • henkilöstön ’elämän tasapainon’ tukeminen

 

Tutustu tarkemmin konsernin strategiaan

 

Konsernikaavio 2020

 

Liiketoimintomme koostuvat kolmesta osasta

 

• Lumme Energia myy sähköä kaikkialle Suomeen.

 

• Järvi-Suomen Energia huolehtii sähkön jakelusta alueellamme.

 

• Lempeä toimittaa ympäristöystävällistä kaukolämpöä järvisuomalaisiin koteihin ja kiinteistöihin.