Vuosikertomus 2019

Järvisuomalaista energiaa

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni, jonka tehtävänä on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Omistuksemme on paikallisissa käsissä: alueen kunnat omistavat 60 %, yhteisöt ja yritykset 26 %, seurakunnat 5 % ja yksityiset 6 %. Palveluksessamme työskentelee 92 energia-alan ammattilaista, lisäksi työllistämme laajasti kumppaniverkoston kautta.

Huolehdimme energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Sähköenergiaa myymme kaikkialle Suomeen.   

 


Konsernin tunnusluvut

 

2019

2018

     

Liikevaihto, milj.euroa

154,2

148,0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

18,7

18,4

Investoinnit, milj. euroa

64,7

43,7

Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA)

4,2

4,5

Omavaraisuusaste 30,3 29,5

Henkilöstö keskimäärin 

92

109

Kokonaispalkat milj. euroa

5,17

5,72

     
     

 


Avainluvut 2019

Konserni

2019

2018

     

ASIAKKAAT

   

Sähkön siirto

102 499

102 683

Lämpö

1 515

1 506

     

Sähkön siirto GWh

1 126

1 155

Sähköenergian myynti GWh

1 290

1 479

Lämpö GWh

284

288

     

JAKELUVERKKO, km

   

Sähkö

27 000

27 000

Kaukolämpö

157

156

     
     

Liikevaihto

20152016201720182019
Sähkön myynti78,369,054,858,359,3
Sähkön siirto45,853,961,163,969,8
Lämmön myynti24,319,319,319,219
Muu toiminta5,84,03,76,56,1

 

 

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

20152016201720182019
Konsernin tulos1,310,412,918,418,7